Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld met als doel het leggen van contact, worden uitsluitend voor dat doel gebruikt. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook verwerken wij persoonsgegevens die u ons via een op deze website genoemd e-mailadres verstrekt om aan uw verzoek te voldoen. Wilt u uw gegevens aan onze database laten toevoegen of daaruit wilt laten verwijderen, of als u uw gegevens wenst te corrigeren, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie op onze website, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. ADJAMO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij ADJAMO of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ADJAMO. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ADJAMO.

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Ajdamo